Venujte sa podnikaniu

ostatné nechajte na nás

Účtovníctvo a mzdy

Klienti u nás nájdu profesionálne vedenie účtovnej a mzdovej agendy a súvisiaci informačný servis tak, aby sa mohli sústrediť na rozvoj svojho podnikania.

uctovnictvo a mzdyPodvojné účtovníctvo

 • účtovný denník
 • hlavná kniha
 • evidencia záväzkov a pohľadávok, saldokonto
 • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznania
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • ročná účtovná závierka
 • priebežné hodnotenie výsledkov
 • daňová optimalizácia
 • daňové priznanie k dani z príjmov, výkazy
 • poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • spracovanie hlásení pre Intrastat

Jednoduché účtovníctvo

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznanie
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • ročná účtovná závierka
 • priebežné hodnotenie výsledkov
 • daňová optimalizácia
 • daňové priznanie k dani z príjmov, výkazy
 • poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva

Mzdová agenda

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní sociálneho a zdravotného poistenia
 • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov
 • spracovanie výkazov pre poisťovne, prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • spracovanie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • poradenstvo v oblasti mzdovej a personálnej agendy

 

 

Referencie

created by studio1 | reklama a dizajn